Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 stycznia 2019
Nauka Żandarmskiego Rzemiosła
Od pierwszych dni Nowego Roku w Oddziale ŻW w Krakowie, zgodnie z planami wdrożenia nowoprzybyłych żołnierzy do kompanii, realizowane jest intensywne ich szkolenie, w trakcie którego żandarmi zapoznawani są z tematyką dotyczącą posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, technikami i taktyką interwencji, zasadami pełnienia służby patrolowej i konwojowej oraz innymi zagadnieniami wynikającymi z potrzeb służby w strukturach Żandarmerii Wojskowej.


Po ukończeniu intensywnego i wymagającego szkolenia, a także po pozytywnym zaliczeniu praktycznego sprawdzianu końcowego, żandarmi będą w pełni przygotowani do pełnienia służby patrolowej i konwojowej w warunkach realnych.

generuj pdf
Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261137411
fax. 261134556
ozwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane