Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

W zachodniej Małopolsce pierwszą władzą bezpieczeństwa utworzoną 5 listopada 1918 roku w Krakowie było Dowództwo Straży Bezpieczeństwa. 7 grudnia w miejsce dotychczasowej Straży powstało Dowództwo Żandarmerii przy Okręgu Generalnym w Krakowie. W 1938 roku rozlokowano formacje żandarmerii. Na terenie obecnych województw małopolskiego i śląskiego stacjonował od tego czasu 5 Dywizjon Żandarmerii z siedzibą dowództwa w Krakowie. Po II wojnie światowej formacja przestała istnieć. Odrodziła się w 1990 roku, a wraz nią Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Kraków i jego okolice to jedne z najpopularniejszych miejsc na mapie turystycznej kraju. W Małopolsce i na Śląsku występuje m.in. szereg miejsc kultu maryjnego i obiektów martyrologii. Znajduje się też wiele jednostek, w tym te o znaczeniu strategicznym. Z tego powodu region odwiedzany jest często przez zagraniczne delegacje wojskowe. Stąd szczególne zadania, jakie spoczywają na krakowskiej jednostce. Do najbardziej znaczących zabezpieczeń w wykonaniu OŻW Kraków należały zabezpieczenia: pielgrzymek papieża Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI oraz papieża Franciszka, posiedzenia wyjazdowego komitetu wojskowego NATO – MC Tour w 2006 roku, Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i wielu innych uroczystości państwowych oraz religijno-patriotycznych. Wyjątkowa forma zabezpieczenia towarzyszy delegacjom tzw. zwiększonego ryzyka, np. Izraela czy USA.

Małopolska żandarmeria na co dzień intensywnie współdziała z innymi służbami mundurowymi na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Współpraca ta jest szczególnie widoczna w przypadku Policji, ale dotyczy także Służby Celno - Skarbowej, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Dobry kontakt z tymi instytucjami polega na wymianie informacji i wspólnych szkoleniach.

Żandarmi z krakowskiego Oddziału ŻW i podległych jednostek biorą czynny udział we wszystkich misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Obecni byli i są na Wzgórzach Golan, w Syrii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Iraku, Afganistanie, Rumunii, Litwie  oraz w kwaterze NATO.

Żandarmi z Krakowa aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Organizują Dni Otwarych Koszar, współpracują ze środowiskami kombatanckimi, angażują się w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wizyty w szkołach i przedszkolach. Jednym z takich przykładów działalności edukacyjnej Oddziału było zorganizowanie wystawy dokumentującej historię przedwojennej krakowskiej żandarmerii.

Na terenie obsługiwanym przez Oddział prężnie rozwija się życie żandarmów w rezerwie. Ich środowisko integruje się w Stowarzyszeniu "Żandarm".

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261137411
fax. 261134556
ozwkrakow.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane